Dr Grunby

Mapa spojených států amerických s vyznačenými hranicemi okresů. okresy ve spojených státech amerických jsou administrativními celky na úrovni mezi státy a obcemi (městy, vesnicemi). na aljašce jsou nazývány borough (obvod), v louisianě parish (farnost) a ve zbylých státech se pro ně používá termín county (tento termín se ve velké británii používá pro hrabství)..